Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.2.2021

Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu antamaan helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa tiedot Lakiasiaintoimisto Dahl Oy:n asiakasrekisterin henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot.

Lakiasiaintoimisto Dahl Oy
Y-tunnus 3158867-9

Heikkiläntie 7 A,
00210 Helsinki

www.dahl-laki.fi

Asiakkaiden henkilötietoihin liittyviä asioita hoitaa yhtiön ainoa osakas,
lakimies Ilkka Dahl

Puhelinnumero 044 983 4492,
sähköpostiosoite [email protected] 

Yhtiön asiakasrekisterin tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Toimeksiantojen suorittaminen
 • Laskutus
 • Esteellisyyksien selvittäminen tulevien toimeksiantojen osalta
 • Tarpeellinen yhteydenpito

Tietoja käsitellään toimeksiantosopimuksen perusteella sekä oikeusjärjestyksen vaatimusten (kuten esteellisyyksien toteaminen) noudattamiseksi.

 • Perustiedot asiakkaasta (toimeksiantajasta) ja maksajasta sekä yhteisön edustajasta

  Perustietoja ovat
  – koko nimi
  – henkilötunnus,
  – y-tunnus,
  – puhelinnumero,
  – sähköpostiosoite,
  – postiosoite,
  – käynti- tai väliaikainen osoite

 • Muistiinpanot keskusteluista (puhelinkeskustelut, neuvottelut)
 • Toimeksiantojen suorittamisen vuoksi saadut, kerätyt ja tuotetut tiedot
  (erityisesti kirjeenvaihto, asiakirjat sekä tiedot asianosaisista)
 • Laskutuksen kannalta välttämättömät tiedot
  (toimenpidekirjaukset laskutusta varten, maksu-/viivästystiedot)
 • Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen tai oikeusavun hakemisen kannalta välttämättömät tiedot, mukaan lukien taloudellista asemaa kuvaavat tiedot
 • Muut toimeksiannon suorittamisen ja esteettömyyden varmistamisen kannalta tarpeelliset tiedot, joita ei voi määritellä ennakolta

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi silloin, jos lainsäädäntö edellyttää sitä (esimerkiksi luovutus esitutkintaa varten poliisille) tai se tarpeen oikeusturvaedun hakemiseksi oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusaputoimistosta.

Poikkeuksen edellä mainittuun luovutusrajoitukseen muodostaa se, että teknisten syiden vuoksi tietoja on välttämätöntä tallentaa teknisiin järjestelmiin, joita ylläpitää muu taho kuin Lakiasiaintoimisto Dahl Oy.

Lisäksi yhtiö voi käyttää tietoja oikeuksiensa puolustamiseen (mukaan lukien tietojen luovuttaminen perintätoimistolle perintätoimeksiannon toteuttamista varten) ja luovuttaa niitä kirjanpidon ulkoistamisen edellyttämässä laajuudessa tilitoimistolle.

Teknisistä syistä asiakastietoja on tallennettu pilvipalvelupohjaiseen toimeksiantojen hallintajärjestelmään ja pilvipalvelupohjaiseen varmuuskopiointiratkaisuun. Näissä tiedot sijaitsevat vain Suomessa olevilla suojatuilla palvelimilla.

Henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin ei tehdä.

Vähintään 10 vuotta toimeksiantosuhteen päättymisestä (perustuen Asianajajaliiton ohjeeseen B10, jota voidaan pitää alalla yleisesti noudatettavana käytäntönä).

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on asiakasrekisterissämme. 

Jos haluat käyttää tätä oikeuttasi, ota yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Suosittelemme suojatun sähköpostin käyttämistä.

Korjaamme virheelliset ja epätarkat henkilötiedot sekä täydennämme puutteelliset henkilötiedot. 

Mikäli haluat tämän tapahtuvan, ilmoita puhelimitse tai sähköisesti meille seuraavat tiedot:

 • oikaistava tieto sanatarkasti
 • ehdottamasi muutos sanatarkasti
 • perustelut ehdottamillesi muutoksille
 • nimesi
 • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Rajoittaminen tarkoittaa, että saamme käsitellä tietojasi vain

 • suostumuksellasi;
 • oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia;
 • yleisen edun takia;
 • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä näissä tilanteissa:

 • Tiedot ovat mielestäsi virheellisiä;
 • Tietojasi käsitellään lainvastaisesti, mutta et halua, että ne poistetaan kokonaan;
 • Emme enää tarvitse tietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta sinä tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen;
 • Olet vastustanut tietojesi käsittelyä (pyytänyt, että niitä ei käsiteltäisi lainkaan), mutta lopullista päätöstä harkitaan vielä.

Jos haluat henkilötietojesi käsittelyä rajoitettavan, esitä meille pyyntö, jossa kerrot:

 • Perustelut käsittelyn rajoittamiselle tai vastustamiselle;
 • Nimesi;
 • Yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Vastustaminen on mahdollista silloin, jos käsittelemme tietojasi yleisen edun tai oikeutetun etumme perusteella. 

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä, jos sinulla on siihen jokin henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvä erityinen syy. 

Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä , esitä meille pyyntö, jossa kerrot:

 • Perustelut käsittelyn rajoittamiselle tai vastustamiselle;
 • Nimesi;
 • Yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

Jos haluat, että poistamme henkilötietojasi, esitä pyyntö, jossa kerrot:

 • poistettavat tiedot
 • perustelut poistolle
 • nimesi
 • yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

 

Voit ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle, jos epäilet, että käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti.

Epäkohta voi tarkoittaa esimerkiksi, että

 • henkilötietojen käsittelylle ei ole lainmukaista perustetta tai
 • henkilötietoja käsitellään liian laajasti käsittelyn tarkoitukseen nähden.

Ilmoituksesi perusteella tietosuojavaltuutetun toimisto harkitsee tarpeellisia toimenpiteitä. 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat:

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

 

Muita seikkoja:

Minimoimme keräämämme henkilötiedot, ja kysymme vain pakollisia henkilötietoja ellemme toisin ilmoita. Tästä syystä tietojen antamisesta kieltäytyminen saattaa johtaa siihen, että emme voi ottaa toimeksiantoa vastaan tai joudumme keskeyttämään sen suorittamisen.

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. 

Lisäksi käytämme avoimia lähteitä kuten Patentti- ja rekisterihallituksen tietolähteitä.

Käytämme harkintamme mukaan myös luottotiedoista kertovia yksityisiä palveluita.

Huomioithan, että edellä oleva seloste koskee vain asiakasrekisteriä. Tällä verkkosivulla käytetään evästeitä, joiden käsittelystä kerrotaan sivuston evästeosiossa erikseen.

Emme yhdistä verkkosivun kävijätietoja ja asiakasrekisteriämme.